Onze aanpak

Onze aanpak is nuchter, helder en daadkrachtig. Startpunt van een business intelligence (BI) traject is altijd de door ons ontwikkelde BI-scan. Hierin wordt vanuit 4 invalshoeken, oftewel pijlers, geanalyseerd wat uw huidige en beoogde BI-omgeving is. De essentie van deze pijlers is de chronologie en samenhang. De techniek en technische (on)mogelijkheden zullen nooit leidend zijn. De grootste uitdaging zit niet in het waarom en ook niet in het wat of hoe, maar vooral in het werkend krijgen van business intelligence binnen uw organisatie. Het zijn uiteindelijk de mensen die er mee werken.Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard,- en software aanpassingen zijn nodig


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Afhankelijk van uw vraag leveren wij binnen enkele weken een BI-scan op.


Lees verder