Inrichten van een BI-omgeving met SAP Business Objects

De Goede Woning is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie die mensen op creatieve wijze kansen biedt op de woningmarkt in Apeldoorn.
De Goede Woning stelt mensen in alle opzichten centraal en biedt perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt.

Bij De Goede Woning is met SAP Business Objects een BI-omgeving ingericht. Daarnaast heeft Blue-Mountain De Goede Woning ondersteunt met de PDCA-cyclus en reguliere control-activiteiten.