Voor de VRD is een Geo BI oplossing in ontwikkeling

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een verband waarin gemeenten en hulpverleningsorganisaties samenwerken aan hulpverlening. Binnen de regio werken hulpverleningsorganisaties zoals de politie, brandweer en de geneeskundige diensten samen met vele andere partners. Bijvoorbeeld Defensie, energie- en waterbedrijven en waterschappen.

Business intelligence stelt de VRD in staat steeds te sturen, besturen en verantwoorden op alle niveaus van de organisatie met als uiteindelijk doel de meerwaarde te vergroten en prestaties te verbeteren. Om te beginnen wil de VRD daarvoor inzicht geven in het presterend vermogen en in de maatschappelijke bijdrage (het effect). Daarom is het van belang dat het business intelligence proces binnen de organisatie een bepaalde mate van volwassenheid krijgt.

Door het inspelen op behoeften en aanwakkeren van de mogelijkheden helpt Blue-Mountain de VRD om haar doel te bereiken. Concreet wordt er een volwassenheidsmonitor op 5-assen ontwikkelt waarbij per portefeuille periodiek de status en ontwikkeling van de volwassenheid van BI wordt getoond.

Ook wordt er een BI analysemogelijkheid ontwikkelt op (kern)registratie Personeel waarbij medewerkers zelfstandig analyses vanuit verschillende invalshoeken kunnen maken. Voor het team Operationele Informatievoorziening is een Geo BI oplossing in ontwikkeling.