Katoomba is de standaard business intelligence (BI) omgeving voor woningcorporaties en is door Blue-Mountain ontwikkeld vanuit ruim tien jaar BI-ervaring bij woningcorporaties.
Met meer dan 100 indicatoren, inclusief analysepagina's, ligt er een gedegen basis voor de weergave van uw stuurinformatie. Mocht u toch nog een indicator missen dan kan deze voor u gebouwd worden.

Vliegende start

Katoomba geeft woningcorporaties een vliegende start bij het besturen van haar organisatie. Met Katoomba beschikt u over een volledige BI omgeving met meer dan 100 standaard indicatoren en rapportages. Verdeeld over herkenbare modules die voor de verschillende niveaus van uw organisatie bruikbaar zijn. Katoomba bevat altijd de meest actuele (wettelijk bepaalde) sturingsindicatoren op basis van standaarden in de markt. Blue-Mountain richt de software -indien gewenst- op maat in zodat deze aansluit bij uw specifieke behoeften. Binnen enkele weken kunt u al aan de slag met nieuwe dashboards die u houvast geven bij het besturen van doelen en het rapporteren over de voortgang van de realisatie van doelen. Van vastgoedonderhoud en verhuur tot aan leefbaarheid en financiën. Katoomba geeft inzicht en maakt van data bruikbare informatie.

Dashboard

Katoomba bevat meer dan 100 standaard woningcorporatie indicatoren en rapportages die vanuit één omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Standaard wordt Katoomba zo ingericht dat alle indicatoren beschikbaar en bruikbaar zijn. Tijdens de implementatie van Katoomba wordt in het project bepaald welke indicatoren gebruikt en eventueel geautomatiseerd worden en zichtbaar gemaakt worden in heldere dashboards.

Gegevensverwerking

Voor de visuele weergave van indicatoren en rapportages, heeft Katoomba gegevens nodig. Vaak zijn gegevens vastgelegd in een (primair) bronsysteem. Doorgaans accepteert het bronsysteem echter niet alle relevante gegevens. De software van Katoomba vult dat op en zorgt uiteindelijk voor complete en betrouwbare rapportages. Gegevens buiten het bronsysteem, worden in Katoomba op een gebruiksvriendelijke manier vastgelegd. Alle verwerkte gegevens zijn real-time zichtbaar op het dashboard en in de rapportages. De centrale vastlegging voorkomt een wildgroei van extracomptabele Excel sheets.

Enkele voorbeelden van gegevens die Katoomba vastlegt:

  • Prognoses bij realisatiecijfers in het grootboek
  • Categorisering van een grootboekrekeningschema t.b.v. een geautomatiseerde winst en verliesrekening
  • Maandelijkse toelichting op vastgoedontwikkelingsprojecten
  • Bedrijfsmijlpalen

Katoomba kan voor de vastlegging van gegevens gebruik maken van geautomatiseerde koppelingen met elk willekeurig ander systeem. Een nieuw grootboekrekeningnummer in het primaire systeem is hiermee ook meteen zichtbaar in de invoerschermen van Katoomba.

Bij de inrichting van Katoomba worden uitgebreide datavalidaties gedaan voordat deze beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers.

Mobiel

De volledige gebruikersinterface is geschikt voor Windows, Android en Apple.