17-09-2019

CorporatiePlein 2019

De rode draad in een boek, serie of film verbindt alle gebeurtenissen met elkaar. Ook een organisatie heeft een rode draad: een verleden en een toekomst, plannen en resultaten, afdelingen die samenwerken. Met ‘de Blauwe Draad’ introduceert Blue-Mountain een nieuwe manier van denken en toepassen van informatie. Het sleutelwoord is ‘verbinding’. Blue-Mountain verbindt onder andere databronnen en ontwikkelt innovatieve BI-oplossingen met als resultaat heldere sturingsinformatie voor woningcorporaties. Het bedrijf vertelt hier op 26 september meer over tijdens CorporatiePlein, en wij spraken alvast met Relatie Manager Harm Booij.

Het thema van CorporatiePlein is dit jaar ‘Digitaliseren en Optimaliseren’. “En dat thema past naadloos bij Blue-Mountain,” vertelt Harm. “Onze jarenlange ervaring in de corporatiesector zowel qua organisatieprocessen, IT-infrastructuren, BI-oplossingen als wet- en regelgeving, maakt ons een unieke partij om orde te creëren in de chaos van data. Ook het afgelopen jaar hebben we woningcorporaties ondersteund bij het organiseren van data. Het doel hierbij is het verbeteren van de gehele organisatie. De BI-tool is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met het verkrijgen van inzicht, het verbeteren van processen en leveren van betere prestaties. Dát is digitaliseren en optimaliseren.”

BI-volwassenheid
Op CorporatiePlein kunnen bezoekers meer te weten komen over de BI-tool Katoomba. En ook hoe Blue-Mountain ondersteunt in het vergroten van BI-volwassenheid. Harm: “BI-volwassenheid vergroten bij woningcorporaties is ons doel. Het gaat om het structureel en stapsgewijs verbeteren van de resultaten van de woningcorporaties. Onze kennis, kunde en tooling draagt daaraan bij. Op onze stand vertellen wij meer over de succesfactoren bij het echt werkend krijgen van verbeteringen binnen de organisatie.”

Orde scheppen in data-chaos
“Blue-Mountain schept orde in data-chaos,” gaat Harm verder. “Met moderne technologie maken we grote hoeveelheden data overzichtelijk en toepasbaar. Data is geen doel, maar een middel om woningcorporaties te helpen optimaliseren. Zo hebben organisaties, in plaats van het schrijven van rapportages, tijd voor het écht helpen van mensen en het nemen van actie.”

Presentaties
“Tijdens de beurs organiseren wij ook drie verschillende presentaties,” legt Harm uit. “Zo vertellen wij om 11:00 uur over ‘Business Intelligence, de juiste basis’. We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een verzameling van sectorspecifieke indicatoren en koppelingen met de grote ERP-systemen die Blue-Mountain inmiddels erg goed kent. Dit levert een zeer efficiënte en volledige set BI-dashboards op – bijvoorbeeld voor verhuur, grootboek en onderhoud – tegen lage kosten en binnen zeer korte implementatietijd. Met informatie uit het ERP alleen ben je er nog niet. Je wilt dit combineren met normen, KPI’s, toelichtingen en het samenvatten in bijvoorbeeld een kwartaalrapportage. Vergeet ook niet de data uit andere bronnen. Denk aan CBS-data, meerjarenbegroting, data over klanttevredenheid of verhuisbewegingen. Product Manager Ramon Bijsterveld licht toe wat de set indicatoren en koppeling inhoudt, en welke dashboards momenteel beschikbaar zijn.”

“Om 13:00 uur vertellen wij over ‘Business Intelligence, de tooling en de rest’. Bij BI gaat het vaak over de techniek en de tools. Wij merken dat deze eenzijdige kijk op BI een gevaar is voor de ontwikkeling binnen de woningcorporatie. BI heeft alleen nut als het binnen de organisatie omarmd en volledig benut wordt. Denk aan betere beslissingen, efficiëntere processen en beter geïnformeerde stakeholders. Wij kijken naar BI vanuit een holistisch perspectief en nemen cultuur, processen, strategie en gedrag mee in de oplossing. Projectleider Koen van Toly neemt bezoekers mee in zijn kijk op de praktijk.”

“Als laatste geven we om 14:00 uur een presentatie over ‘Business Intelligence van de Toekomst’. Wij werken met innovatieve BI-producten waarmee complexe datamodellen snel en accuraat worden omgezet in informatie. De creativiteit bij de gebruiker wordt hierbij veel meer geprikkeld dan voorheen. Denk aan Self Service BI; bakken data die eenvoudig door de gebruikers zelf zijn te modelleren. Hiermee wordt samenhang inzichtelijk en kunnen voorspellingen worden gedaan. BI-architect Teun Marsman laat zien wat de innovatieve toepassingsmogelijkheden van BI zijn.”

Nieuw jasje
Leuk om te vertellen vindt Harm ook dat de Blauwe Draad een belangrijke rol speelt in de nieuwe huisstijl van Blue-Mountain. “Op CorporatiePlein presenteren we ons nieuwe logo, de nieuwe brochure, én lichten we een tipje van de sluier voor de nieuwe website die medio 2020 gepland staat.”

Blue-Mountain is op CorporatiePlein te vinden op stand 3

Aanmelden voor CorporatiePlein kan via deze link.

Bron: CorporatieMedia, Foto: Blue-Mountain
Met Geo-functie nog meer inzicht

04-30-2020

Op de foto Henny Holtman. Als teamlid van de afdeling Products werkt Henny aan een volledige en gestandaardiseerde GEO-integratie binnen Katoomba. Op die manier wordt data zichtbaar en bruikbaar op het niveau van ee Lees meer