19-10-2020

Als MT samen sturen op realisatie van doelen

Wil je als MT effectiever kunnen sturen op basis van data, dan biedt Blue-Mountain de clinic ‘Management in control’. Om een MT meer data gedreven te maken, focussed de clinic ‘Management in control’ zich zowel op de individuele MT-leden als op het MT als geheel. Zodoende bestaat de clinic uit twee delen. Een individueel deel voor elk MT-lid en een deel voor het MT als geheel.

In het individuele deel gaat het o.a. om vragen als:

  • Hoe stuur je momenteel? Hoe weet je of je op koers ligt?
  • Welke input gebruik je momenteel? Naar welke informatie kijk je?
  • Wat zijn de belangrijkste KPI’s voor je afdeling? Wat zijn de normen per KPI?
  • Hoe gebruik je een dashboard als input voor een team- of afdelingsoverleg?

In het deel voor het gehele MT wordt bepaald hoe de organisatie met behulp van data meer grip kan krijgen op het behalen van de gewenste resultaten zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het ondernemingsplan. Feitelijk gaat het om het bepalen van een groeipad leidend tot de data gedreven organisatie.

De prijs van de clinic wordt mede bepaald door het aantal deelnemende MT-leden.

Voor meer informatie over de clinic kun je contact opnemen met Jasper Simmer, Manager Business Development & Technoloy, via simmer@blue-mountain.nl.
Werken aan datakwaliteit stuk eenvoudiger met onze app

09-11-2020

Organisaties sturen steeds vaker met hulp van hun digitale bronnen. Ook ligt daar de basis voor het goed kunnen verantwoorden. Dan moet de data in die bronnen wel op orde zijn. Logisch dat datamanagement en de kwaliteit van de data meer aandacht krijgen.

Lees meer