11-01-2021

Koppeling datasystemen geeft nieuwe inzichten

Op de foto Jasper Simmer, Manager Business Development & Technology bij Blue-Mountain. Op het bord naast hem een weergave van een deel van de vele databronsystemen die wij koppelen op ons BI-platform Katoomba. Daarmee ontstaat een schat aan informatie, onder andere door de koppeling van data uit diverse bronnen. De besturing van de koers maar ook het transparant verantwoording afleggen, wordt daarmee vergemakkelijkt. En natuurlijk krijgen beleidsanalyses een sterker fundament omdat meer informatie beschikbaar komt en er ook geautomatiseerd verschillende dwarsverbanden zijn te leggen vanuit deze informatie. Zo ontstaan nieuwe inzichten die er anders veel moeilijker zouden komen.
Clinic " management in control "

10-19-2020

Wil je als MT effectiever kunnen sturen op basis van data, dan biedt Blue-Mountain de clinic ‘Management in control’. Om een MT meer data gedreven te maken, focussed de clinic ‘Management in control’ zich zo Lees meer