09-06-2020

Koppeling datasystemen geeft nieuwe inzichten

Op de foto Jasper Simmer, Manager Marketing en Sales bij Blue-Mountain. Op het bord naast hem een weergave van de vele databronsystemen die wij koppelen op ons platform Katoomba. Daarmee ontstaat een schat aan informatie, onder andere door de koppeling van data uit diverse bronnen. De besturing van de koers maar ook het transparant verantwoording afleggen, wordt daarmee vergemakkelijkt. En natuurlijk krijgen beleidsanalyses een sterker fundament omdat meer informatie beschikbaar komt en er ook geautomatiseerd verschillende dwarsverbanden zijn te leggen vanuit deze informatie.
Trainingen om Katoomba optimaal te benutten

07-27-2020

Meer weten over de vele mogelijkheden van Katoomba en zo optimaal gebruik maken van dit BI- platform? Wij bieden een aantal incompany trainingen aan waarmee je (nog) meer uit dit platform kunt halen. De trainingen geven we op locatie van de woningcorporatie Lees meer