Sturen op leefbaarheid vereist inzicht

03-02-2020

Deze week was het opnieuw volop in de aandacht: woningcorporaties hebben te maken met de achteruitgang van de leefbaarheid in veel wijken. De oorzaak is niet makkelijk te duiden. Passend toewijzen? De bezuinigingen op zorg en welzijn? Gebrek aan Lees meer

Volg ons ook op LinkedIn

21-01-2020

Nog beter op de hoogte blijven van onze activiteiten en van onze visie? Volg ons dan ook op Linkedin, https://www.linkedin.com/company/blue-mountain-business-intelligence/?viewAsMember=true . Lees meer

Besturen en toezicht houden beide afhankelijk van goede informatie

06-01-2020

Besturen van de woningcorporatie gaat ook over het goed informeren van de Raad van Toezicht (RvT). Good governance is dan ook het sturen op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rapportage die de RvT in haar rol van toezichthouder en reflector kan brengen. Lees meer