03-02-2020

Zonder data is het moeilijk sturen

Deze week was het opnieuw volop in de aandacht: woningcorporaties hebben te maken met de achteruitgang van de leefbaarheid in veel wijken. De oorzaak is niet makkelijk te duiden. Passend toewijzen? De bezuinigingen op zorg en welzijn? Gebrek aan gedifferentieerde nieuwbouw in bestaande wijken?

Het gebrek aan data maakt het extra moeilijk oorzaken goed in kaart te brengen. De oorzaken en motieven van verhuisbewegingen, de mate van overlast op buurtniveau, het niveau van betrokkenheid bij de buurt en ga zo nog maar even door. Vaak is er weinig betrouwbare data beschikbaar om op wijk- en buurtniveau een goede analyse te maken en op basis daarvan beleid te ontwikkelen.

Een uitdaging ook voor ons, als business intelligence specialist voor woningcorporaties. Een uitdaging die we niet uit de weg gaan. We zullen waar gewenst met onze klanten naar mogelijkheden zoeken om de bestaande dashboards te verbeteren en zo meer inzicht mogelijk maken op het vraagstuk leefbaarheid. Creativiteit en samenwerking zijn daarbij de fundamenten om tot de gewenste verbetering van de dashboards te komen. Ook voor leefbaarheid geldt dat er eerst data moet zijn wil er informatie komen om goed op dat thema te kunnen sturen.
Welkom Lars Maes

02-17-2020

Rechts op de foto Lars Maes, vanaf 1 maart aanstaande versterkt hij ons team BI-consultants. Links op de foto partner Jeroen Wennekes die vandaag de handtekening namens Blue-Mountain zet op de arbeidsovereenkomst van Lars. Welkom Lars bij Blue-Mount Lees meer