Onze aanpak

Startpunt van een business intelligence traject is altijd de door Blue-Mountain ontwikkelde scan op basis van het Model BI-volwassenheid in Fasen. Deze scan zorgt ervoor dat we samen met onze klant benoemen welke BI-systeem past bij de huidige fase van ontwikkeling van de organisatie van de klant. Vanzelfsprekend kijken we dan ook met de klant vooruit naar een toekomstige volgende fase van BI-volwassenheid. Een werkwijze die past bij zowel grote als kleinere woningcorporaties. Want je hoeft geen grote organisatie te zijn om professioneler te besturen met hulp van business intelligence.

Vanuit het verkregen inzicht kan de inrichting van het business intelligence systeem goed aansluiten op de informatiebehoefte van de organisatie maar ook op de wijze van werken van deze organisatie. De IT-techniek en de technische (on)mogelijkheden zullen hierbij nooit leidend zijn. Wat er aan doelen bereikt moet worden en hoe mensen daaraan werken, wel.

Onze aanpak zorgt er voor dat een organisatie zich heel bewust wordt van de fase van professionaliteit waarin men zich bevindt, op welke doelen men stuurt en wat business intelligence kan bijdragen aan het versterken en verbeteren van deze professionaliteit en het verbeteren van het besturen van de door de klant gekozen doelen. Voor de directeur-bestuurder en het managementteam zijn wij de partner die helpt de strategie te concretiseren in meetbare doelen, voor de business controller de partner die de doelen laat zien in heldere dashboards en voor de informatiemanager zijn we de partner om de datahuishouding de gewenste informatie te laten leveren. En voor de operationele teams zijn wij de partner om vanuit onze dashboards grip te kunnen nemen op de voortgang van hun uitvoerende werk.

De rode maar ook de blauwe draad

De rode draad verbindt alle gebeurtenissen in een verhaal met elkaar. Ook een organisatie heeft een rode draad: hetgeen waar je met z’n allen de wekker voor zet: de missie van de organisatie. Maar een wereld waarin data steeds bepalender wordt, vraagt om een extra draad: de Blauwe Draad. Deze staat voor alles wat wij doen: het verbinden van mensen, data en kennis.Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Wij werken met een concreet plan van aanpak.


Lees verder