Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.

Vragen stellen is belangrijk om de implementatie te doen slagen. Wat zijn de doelstellingen van de organisatie of afdeling? Op welke wijze is hier informatie voor nodig? Wil de corporatie inzicht op strategisch, tactisch of operationeel niveau? Een aanpak die er op gericht is de gehele organisatie te verbinden aan de organisatiedoelen en het meetbaar maken van de realisatie daarvan. Een verbinding van managementteam tot aan de operationele teams.

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig?


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Wij werken met een concreet plan van aanpak.


Lees verder