Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?

Hoe is de informatievoorziening georganiseerd en welke processen worden geraakt? Wie is verantwoordelijk voor het sturen, aanpassen en verdedigen van de strategie en doelstellingen van de organisatie? Het antwoord op deze vragen geeft ons inzicht in uw organisatie. We kijken daarbij naar de kwaliteit van data en de invulling van de rollen; beheer, ontwikkeling en gebruik van business intelligence. We krijgen samen inzicht in welke fase van BI-volwassenheid uw organisatie zich bevindt. Ook belichten we de rol van de BI-coördinator en de noodzakelijke opleidingen.

In deze pijler bepalen wij samen met u wie van uw organisatie aansluit bij het project. Vaak is dit een afdelingsmanager en een kerngebruiker. Deze projectleden zijn van groot belang om te kunnen toetsen of we op de goede weg zijn. Door middel van korte sprints van een paar weken, worden de deelproducten samen met uw mensen opgeleverd.

Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Wij werken met een concreet plan van aanpak.


Lees verder