Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?

Hoe is de informatievoorziening georganiseerd en welke processen worden geraakt? Wie is verantwoordelijk voor het sturen, aanpassen en verdedigen van de strategie en doelstellingen van de corporatie? Het antwoord op deze vragen geeft ons inzicht in de organisatie van onze klant. We kijken daarbij naar de kwaliteit van data en de invulling van de rollen; beheer, ontwikkeling en gebruik van business intelligence. We krijgen zo samen inzicht in welke fase van BI-ontwikkeling de corporatie zich bevindt.

Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig?


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Wij werken met een concreet plan van aanpak.


Lees verder