Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig?

De noodzakelijke hard- en software aanpassingen brengen we in kaart. De aanpassingen zijn er op gericht de informatievoorziening te verbeteren en het business intelligence systeem optimaal te laten functioneren.

Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Projectmanagement en aanpak

Wij werken met een concreet plan van aanpak.


Lees verder