Wij werken met een concreet plan van aanpak.

Op basis van de resultaten van onze scan krijgen we inzicht in de huidige en gewenste BI-ontwikkeling van de corporatie. Op basis van dit inzicht maken wij een plan van aanpak. Hierin benoemen we de activiteiten om de gewenste informatieproducten en technologie te ontwikkelen en te borgen. Met een sterke projectorganisatie, heldere investering en realistische planning.

Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig?


Lees verder