Wij werken met een concreet plan van aanpak.

Op basis van de resultaten van onze scan krijgen we met u inzicht in de huidige en gewenste BI-volwassenheid van uw organisatie. Op basis van dit inzicht maken wij een plan van aanpak. Hierin benoemen we de activiteiten om de gewenste informatieproducten, mensen en technologie te ontwikkelen en te borgen. Met een heldere projectorganisatie, investering en planning.

Business en Strategie

Vragen stellen en goed luisteren, dat is het eerste wat wij doen bij een nieuwe opdracht.


Lees verder

Organisatie en kwaliteit

Wie is de gebruiker? Welke behoefte aan informatie is er?


Lees verder

Architectuur en technologie

Welke hard- en software aanpassingen zijn nodig


Lees verder