Centrada en Blue-Mountain werken samen aan een verdere groei op het gebied van BI-volwassenheid.

Centrada is een woningcorporatie met bijna 9.000 woningen en ongeveer 90 medewerkers. Bijna alle sociale huurwoningen in Lelystad worden beheerd door Centrada. Deze positie, samen met hun motto ‘Samenwerken aan wonen’, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Belangrijk is dan ook om te beschikken over goede sturingsinformatie. Hiervoor gebruiken ze Katoomba in combinatie met Empire van Cegeka DSA.

De afgelopen jaren is binnen Katoomba een groot aantal functionaliteiten en dashboards toegevoegd aan het informatieplatform. Hierdoor heeft Centrada de beschikking over een zeer volledige BI-omgeving. Dit biedt een helder inzicht in de prestaties die door de corporatie worden geleverd. Centrada en Blue-Mountain werken samen aan een verdere groei op het gebied van BI-volwassenheid, met focus op de inbedding van Business Intelligence in de organisatie.