Samen met Domesta zijn een tweetal dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd

Domesta is een woningcorporatie in Emmen die zich inzet voor een vitale samenleving, straat, wijk, dorp. Bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, voor elkaar. Jong en oud, gezinnen en individuen, met elkaar. In prettige woningen, passend bij budget en eventuele zorgbehoefte.

Blue-Mountain heeft samen met Domesta in een kort tijdsbestek een tweetal dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is gestart met een maanddashboard waarin tactische informatie wordt gepresenteerd, waarmee de organisatie in staat is haar processen te monitoren en bij te sturen. Vervolgens is een niveau hoger een trimesterdashboard ontwikkeld. Voor de verantwoording aan de Raad van Commissarissen is een Word-template ontwikkeld, waardoor de trimesterrapportage eenvoudiger en sneller tot stand komt.