Samen met Domesta zijn operationele en strategische dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd

Domesta is een woningcorporatie in Drenthe die zich inzet voor een vitale samenleving waarin goed wonen voor ieder mogelijk is. Dat is vertaald in een ambitieus ondernemingsplan.

Blue-Mountain heeft samen met Domesta in een kort tijdsbestek een tweetal dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is gestart met een maanddashboard, waarin tactische informatie wordt gepresenteerd, waarmee de organisatie in staat is haar processen te monitoren en bij te sturen. Vervolgens is een niveau hoger een strategisch trimesterdashboard ontwikkeld. Voor de verantwoording aan de Raad van Commissarissen is daarbij een Word-template ontwikkeld, waardoor de trimesterrapportage eenvoudiger en sneller tot stand komt. Het geheel van de twee dashboards geeft grip op de realisatie van de doelen van het ondernemingsplan.