Blue-Mountain stelt niet de techniek, maar de mensen die ermee moeten werken centraal

‘We hadden wat noten op onze zang, en een duidelijk beeld bij wat we wilden’, zegt Raud Dijkstra, teammanager financiën, facilitair en ICT bij woningcorporatie Elkien.

Blue-Mountain hielp de woningcorporatie (21.000 woningen) met het opzetten van een maatwerk rapportagesysteem. ‘Blue­-Mountain bleek de flexibele partij die onze vragen en wensen wél aankon. Zij stellen niet de techniek, maar de mensen die ermee moeten werken centraal, verkopen geen product, maar een oplossing.

Ze maakten een scan, stelden tegenvragen, wilden precies weten wat onze doelen met de verkregen informatie zijn. Uitgangspunt vormden onze wensen en ideeën over stuurinformatie. Deze zijn door vertaald in dashboards. Zonder beperking door product of techniek. Een eyeopener en een verademing. Zowel wij als Blue­-Mountain hebben veel geleerd in dit proces.

Het resultaat is een prachtig instrument waarmee we met realtime rapportages op strategisch, tactisch en operationeel niveau sturen. Een van onze doelen was om in vijf jaar tijd alle kosten 25 procent omlaag te brengen. Dat hebben we binnen vier jaar ruimschoots behaald. Dat is geen verdienste van het instrument op zich, maar van de mensen die op de data inspelen. Samen hebben we een enorme kwaliteitsslag gemaakt.’

Wilt u zelf contact leggen met Raud? Dat kan via zijn LinkedInpagina.