Vanuit de BI-scan is een duurzame BI-omgeving geïmplementeerd

Habion ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Woonplezier voor senioren staat voor Habion voorop. Sfeer, ontmoeting en comfort zijn daarbij de thema’s die van belang zijn.

Blue-Mountain heeft een BI-scan uitgevoerd op met name de operationele informatiebehoefte binnen Habion. Vanuit deze scan is een duurzame BI-omgeving geïmplementeerd. Deze BI-omgeving draagt zowel technisch als organisatorisch bij aan ‘sturen’ op operationeel niveau en is voorbereid op sturen op strategisch en tactisch niveau. Naast het opleveren van operationele rapportages voor inzicht in de beschikbare data en de datakwaliteit, is ook gestart met het visualiseren van een aantal sturingsthema’s op kaartmateriaal (GeoBI).