Van gegevens verzamelen naar medewerkers aan het roer

Intermaris is een dynamische corporatie die zich opmaakt voor de uitdagingen van volkshuisvesting nu en in de toekomst. Dit betekent kritisch zijn op de manier waarop je georganiseerd bent, scherpe doelen formuleren en heldere keuzes maken. Hierin hebben Intermaris en Blue-Mountain elkaar gevonden.

Tijdens een fase van organisatorische herijking werd door Intermaris de noodzaak van een duurzaam, flexibel en gebruiksvriendelijk Business Intelligence (BI) platform onderkent. Na een uitgebreide scan door Blue-Mountain heeft Intermaris de keuze gemaakt voor een brede implementatie waarbij alle primaire processen vanuit Katoomba-modules ondersteund worden. Een intensief traject waarin eenduidige informatie, procesverbetering en gedeelde verantwoordelijkheid voorop staan.

Met aandacht voor techniek en mens wordt Intermaris ondersteund in het bieden van betaalbare en aangename huisvesting aan mensen met lagere inkomens. Er komt scherpte in het proces, er ontstaat helderheid over doelen en prioriteiten en de aandacht verschuift van het genereren van gegevens naar het sturen op data. Business intelligence als onderdeel van organisatieverandering en een corporatie die aan het roer komt te staan; een dankbare rol voor ons als BI partner.