KATOOMBA: Een duurzame BI-omgeving die sturingsinformatie op alle niveaus faciliteert

‘Dat wat we doen, doen we voor onze huurders’, aldus Parteon . Het werkgebied van Parteon is de Zaanstreek. Parteon kent dit gebied goed, vindt het een goed schaalniveau en heeft er haar wortels liggen.

Samen met Parteon is vanuit de BI-scan de informatiebehoefte op tactisch niveau in kaart gebracht. Met KATOOMBA, de standaard BI-oplossing van Blue-Mountain, heeft Parteon gekozen voor een duurzame BI-omgeving die sturingsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau faciliteert. Naast het presenteren van indicatoren op tactisch niveau, helpt Blue-Mountain Parteon met het opnemen van de rapportages binnen de planning en control cyclus.