Met Katoomba is Triada in staat om verantwoord te sturen

"We komen uit een situatie waarbij we stuurden op verantwoording: achteraf rapportages maken en hierover verantwoording afleggen. Met Katoomba is informatie eenduidig en tijdig beschikbaar, waardoor dit proces nu omgekeerd is", aldus William Dam, beleidsmedewerker ICT en informatieanalyse.

Woningcorporatie Triada, met 6.500 woningen al meer dan honderd jaar actief in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe, is in 2019 gestart met de implementatie van Katoomba, het managementinformatieplatform van Blue-Mountain.

Inmiddels heeft Triada een volledige set dashboards voor sturing en verantwoording in gebruik genomen. Verantwoordelijkheden kunnen breed in de organisatie belegd worden, het eigenaarschap van prestaties en verbeteringen komt bij de juiste personen te liggen. Met actueel overzicht en inzicht in elk aandachtsgebied zijn medewerkers in staat hun grip op de resultaten te versterken.