Korte sprints met mini-BI-scans en diverse deelproducten zijn onderdeel van de aanpak

Samen werken aan betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben, is wat woningcorporatie Woonfriesland drijft. Als maatschappelijke organisatie zijn zij actief in de provincie Friesland met diverse netwerkpunten. Het kantoor van Woonfriesland is gevestigd in Grou, vandaaruit start het bieden van een prettige woonomgeving en een goede dienstverlening.

Blue-Mountain helpt Woonfriesland met het inrichten van een stabiele BI-omgeving. Om dit te kunnen realiseren is de BI-scan uitgevoerd, in combinatie met enkele demo’s en een pilot. Vanuit een groot intern project bij Woonfriesland is de behoefte ontstaan om op operationeel niveau over dashboards te beschikken. Korte sprints met mini-BI-scans en diverse deelproducten maken daar onderdeel van uit.