Korte sprints met mini-BI-scans en diverse deelproducten zijn onderdeel van de aanpak

Samen werken aan betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben, is wat woningcorporatie Woonfriesland drijft. Als maatschappelijke organisatie zijn zij actief in de provincie Friesland.

Blue-Mountain helpt Woonfriesland met het inrichten van een stabiele BI-omgeving. Om dit te kunnen realiseren is de BI-scan uitgevoerd, in combinatie met enkele demo’s en een pilot.