Ambities vertalen in concrete resultaten. Dat geeft iedereen in een organisatie houvast

+31 (0)6 21845966

Ed voelt zich verbonden aan de opgaven van woningcorporaties. Miljoenen Nederlanders huren een woning van de corporaties en zijn voor goed en betaalbaar wonen op hen aangewezen. Blue-Mountain biedt de woningcorporaties de mogelijkheid hun prestaties te concretiseren in meetbare doelen en deze te monitoren via visueel krachtige dashboards. Die vervolgens weer de mogelijkheid bieden om goed te rapporteren en zo transparant verantwoording af te kunnen leggen.

Binnen Blue-Mountain de voorwaarden scheppen om bij woningcorporaties die belangrijke meerwaarde toe te voegen, dat is het aandachtsgebied van Ed. " De complexiteit van ons werk vraagt teamwork, binnen onze eigen organisatie en met de klant ", aldus Ed. Vanuit zijn lange ervaring in de markt van woningcorporaties is hij vanzelfsprekend ook betrokken bij het verder ontwikkelen van de producten en diensten van Blue-Mountain.

Naast zijn werk is Ed geinteresseerd in sport en kunst in de meest brede betekenis.