Ambities vertalen in concrete resultaten. Dat geeft iedereen in een organisatie houvast

+31 (0)6 21845966

Ed voelt zich verbonden aan de opgaven van woningcorporaties. Miljoenen Nederlanders huren een woning van de corporaties en zijn voor goed en betaalbaar wonen op hen aangewezen. Blue-Mountain biedt de woningcorporaties de mogelijkheid hun prestaties te concretiseren in meetbare doelen en deze te monitoren via visueel krachtige dashboards. Binnen Blue-Mountain de voorwaarden scheppen om bij woningcorporaties die belangrijke waarde toe te voegen, is het aandachtsgebied van Ed. " De complexiteit van ons werk vraagt teamwork, binnen onze eigen organisatie en met de klant ", aldus Ed.