Om inzicht te krijgen moet je orde scheppen

+31 (0)6 15 65 20 41

Een abstracte denker voor wie het niet moeilijk genoeg kan zijn. Dat zijn kenmerken die Koen goed beschrijven. Met een achtergrond in geschiedenis en filosofie lijkt een carrière in business intelligence niet vanzelfsprekend. En toch voelt Koen zich als een vis in het water bij Blue-Mountain.

Koen zijn brede interesse en vermogen om de meest complexe onderwerpen te willen doorgronden, maken hem naast zijn werk als Manager van het team consultants, tot een breed inzetbare projectmanager. Na zijn studie kwam Koen terecht bij ICM Opleidingen en Trainingen waar hij zich binnen vier jaar ontwikkelde van commercieel coördinator tot businessconsultant. Zijn ontwikkeling wordt gedreven door de wens om te begrijpen ‘hoe het echt zit’. In zijn laatste functie ontdekte hij de kracht van business intelligence. Het vakgebied boeit hem, hoe je door overzicht te scheppen in data tot betere beslissingen kunt komen.

Business intelligence is wat hem betreft veel meer dan data en visualisatie. "Je moet aansluiten op wat er nodig is in een organisatie, de organisatie leren kennen en begrijpen". Waarom wil een organisatie iets? En aan welk doel draagt dat bij?

Zijn drijfveer is om mensen door middel van business intelligence het vermogen te geven om betere keuzes te maken en het vertrouwen om ze door te voeren.

Na een aantal jaren in het midden van het land te hebben gewerkt en gewoond is Koen weer terug in Groningen. Koen was op zoek naar een volgende stap, in een omgeving waar je het verschil kunt maken én naar een cultuur waar je ook dat verschil mag maken. Bij Blue-Mountain vond hij al deze onderdelen. Eerst als projectmanager en sinds 2019 ook als manager van de groep BI-consultants en projectmanagers.

Complexe problemen gaat Koen aan door naast analyse ook van tijd tot tijd uit het probleem te stappen. Door vanuit een ander vakgebied zoals natuurkunde of politicologie een verhelderende invalshoek te vinden. Of wanneer hij even niet nadenkt, tijdens het hardlopen, tot een oplossing te komen. Door problemen in een ander perspectief te zetten vindt hij vaak verrassende oplossingsrichtingen. Niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden. Er is altijd een manier.