Over ons

Blue-Mountain bestaat uit een diversiteit aan professionals, met ieder eigen talenten en allen met een grote liefde voor data. Wij zijn gespecialiseerd in het werkend krijgen van business intelligence binnen woningcorporaties en andere maatschappelijk gedreven organisaties die werkzaam zijn op de woningmarkt.
Wij worden blij als we onze klanten via het gebruiken van data, inzicht geven om hun doelen te kunnen bereiken. Wij geven data kleur door deze te vertalen in bruikbare informatie. Kortom, business intelligence in optima forma.

Hoe we zijn begonnen

In 2006 deelden we een passie. We wisten het zeker: business intelligence kon beter, anders. Mensgerichter vooral. En zo begint ons verhaal.
We hebben de afgelopen 13 jaar veel organisaties geholpen hun besturing te verbeteren. We hebben hard gewerkt om bestaansrecht op te bouwen en onze meerwaarde te bewijzen. We zijn duurzame relaties aangegaan met onze klanten en we hebben mooie projecten gerealiseerd. We hebben al doende onze eigen aanpak ontwikkeld om business intelligence werkend te krijgen binnen organisaties. Dat waarderen steeds meer klanten. Naast ons kantoor in Groningen, hebben we in 2016 een kantoor geopend in Breda en zijn we gegroeid naar een professioneel bedrijf met ruim 20 mensen in 2019.

Van waaruit wij bewegen

Wij geloven in de schat aan informatie die verstopt zit in data. Die berg groeit. Techniek maakt steeds meer mogelijk. Business intelligence stelt je in staat regie te voeren over data. De berg data wordt dan bruikbare informatie. Nodig om resultaten te behalen, goed te besturen en transparant te kunnen verantwoorden. Je ziet waar het heen moet om jouw missie te vervullen en je doelen te kunnen bereiken. Het maakt je slimmer en geeft richting aan je organisatie. Er ontstaat focus en transparantie. De waarde van business intelligence laat zich zien. En dat is wat ons drijft.

Wat we zien

We zien dat woningcorporaties worstelen met de groeiende vraag naar het aanleveren van de juiste data aan externe toezichthouders, aan de overheid of aan andere instanties. Ook de eigen organisatie vraagt meer data om de doelen goed te kunnen realiseren. Dit neemt veel tijd in beslag, zeker bij het ontbreken van een effectief systeem voor business intelligence. De informatievoorziening wordt dan als een last ervaren in plaats van als een meerwaarde.

We zien ook dat organisaties zich bewust worden van de schat aan informatie die verborgen zit in data en wat deze kan opleveren voor de eigen organisatie. Een basis voor het maken van stappen op het gebied van business intelligence.

Wat we brengen

Wij worden blij als onze klanten hun doelen beter weten te realiseren. Met een goed werkend en eenvoudig te gebruiken business intelligence systeem! En daar ligt onze kracht. Met onze kennis van het werkgebied van woningcorporaties, hebben wij gezorgd voor een set gestandaardiseerde dashboards die de basis bieden om op een groot aantal aandachtsgebieden gericht data te verzamelen en om te zetten in sturings- en verantwoordingsinformatie. Zo hebben wij onder andere dashboards voor Verhuur, Vastgoed, Woonruimtebemiddeling, Incasso, Leefbaarheid, Financiën en natuurlijk voor het strategisch besturen van de corporatie. Dashboards die bruikbaar zijn op het niveau van het managementteam, de operationele afdelingen maar ook voor de eigen Raad van Toezicht van een woningcorporatie.